Pelastusosasto

Espoossa päivittäisten pelastustehtävien hoitamisesta vastaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Sopimuspalokuntia (VPK) käytetään pääsääntöisesti isompien rakennuspalojen ja metsäpalojen sammutuksessa sekä silloin kun hoidettavana on useampia samanaikaisia tehtäviä.

Toiminnan tarkoitus

Pelastusosasto toimii palokunnan hälytysosastona, jonka tehtävänä on täyttää Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoon kaupungin) kanssa tehdyn sammutussopimuksen mukaiset velvoitteet. Sopimus velvoittaa palokuntaamme mm. saamaan sammutusauton liikkeelle 12 minuutissa hälytyksestä.

Pelastusosaston toiminnan tarkoitus on tarjota tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa järjestäytynyttä apua onnettomuuden uhreille sekä vaarassa oleville.

Toiminta

Pelastusosaston jäsenet ovat iältään 16-60 -vuotiaita miehiä ja naisia. Jäsenet suorittavat sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmään kuuluvia kursseja, joita ovat mm. sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi, pelastustyökurssi, sekä vaarallisten aineiden torjuntakurssi. Peruskoulutusjärjestelmän kurssit antavat perusvalmiuden toimia sopimuspalokunnan pelastusosastossa.

Pelastusosasto kokoontuu kerran viikossa viikkoharjoituksiin, joissa kursseilla opittuja taitoja pidetään yllä. Viikkoharjoitusten aiheina voivat olla mm. palokaluston selvitykset, paineilmahengityslaitteen käyttö, liikuntakoulutus jne. Harjoitamme myös ensivaste – ja pintapelastustoimintaa. Lisäksi pelastusosasto osallistuu palokuntien välisiin kilpailuihin.

Liittyminen

Pelastusosastoon voivat liittyä kaikki 16-vuotta täyttäneet, normaalin terveydentilan omaavat miehet ja naiset. Palokunta huolehtii jäsenten kouluttamisesta sekä omissa harjoituksissa, että kursseilla. Hälytyksiin pääsee osallistumaan 18-vuotta täyttänyt henkilö palokunnan oman perehdyttämiskoulutuksen ja sammutustyökurssin jälkeen.

Jos palokunta kiinnostaa sinua harrastuksena, tervetuloa Kauklahden VPK:lle tutustumaan asiaan tarkemmin. Harjoitukset ovat joka torstai alkaen kello 18.00. Osaston yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivulta.